^Strona główna
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
Get Adobe Flash player

Panel Rodzica

Wizyty

TydzieńTydzień8
MiesiącMiesiąc1784
WszytkichWszytkich184658

Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola - 2019 / 2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2013-2016 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Szczegółowe informacje na temat Rekrutacji znajdują się w Przedszkolu oraz na stronie - Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz LINK

 HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

28 lutego 2019 r. (czwartek)

8 marca 2019 r. (piątek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2013-2016).

18 marca 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00

29 marca 2019 r. (piątek), godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2013 - 2016).

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek),godz. 9:00

24 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 15:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

 

 

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

 

 

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

 

 

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.